اجاق گاز القایی
توسط تهران خدمت / علمی / 0 دیدگاه

اجاق القایی

تصویر زیر دو قابلمه حاوی آب را نشان می‌دهد كه در یك لحظه روی اجاق القایی گذاشته شده‌اند. دو نكته جالب در این تصویر وجود دارد. آیا می‌توانید آن ها را پیدا كنید؟ چه توضیحی برای این پدیده دارید؟