توسط تهران خدمت / راهنمای خرید / 0 دیدگاه

فرتوکار در یک دهه اخیر بیش جایگاهش را از یک کالای لوکس به یک کالای الزامی در آشپزخانه ها تبدیل شده است و برندهای تولید کننده لوازم آشپزخانه این کالا را در سبد کالایی خود قرار داده و تمرکز روی تولیدش را روز به روز بیشتر و بهتر کرده اند.