توسط تهران خدمت / ترفندهای خانه داری / 0 دیدگاه

روش های عملی جمع کردن مو

روش‌های جمع کردن مو از روی فرش؛ موی سر و موی حیوانات می‌دانید یکی از بدترین حس‌های دنیا چیست؟ زمانی که در حال خوردن غذا هستید، ناگهان مویی بلند و دراز از میان لقمه نازنین‌تان به بیرون سرک بکشد! یا باید کل لقمه را به‌زور فرو ببرید یا باید عطای محتویات دهان را به لقایش …